Wymogi edytorskie

Tekst powinien być przygotowany w edytorze tekstu Microsoft Word. Czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5.

Przypisy powinny być przygotowane w systemie „harwardzkim", zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przypisy_harwardzkie
przykład: (Nowak 2012, s. 36) itp.

Bibliografia na końcu artykułu, kolejność: nazwisko i inicjał imienia, rok wydania w nawiasie, tytuł (kursywą), miejsce wydania, wydawnictwo. Poszczególne elementy oddzielamy przecinkami, na końcu kropka. Przykład:
Nowak S. (2012), Metodologia badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wykresy i tabele powinny zostać przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej. Zalecane programy: Word lub Excel.

Rysunki, wykresy i tabele powinny być tytułowane i numerowane.

Każdy wykres, rysunek i tabela powinny mieć odwołanie w tekście, ponieważ po składzie może zmienić się ich pierwotne umiejscowienie.

Uzupełnienia przygotowane jako ilustracje (np. zrzuty ekranów ze stron www lub grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku niskiej jakości (rozdzielczości) mogą nie zostać dopuszczone do publikacji.

Do artykułu należy dołączyć streszczenie w j. polskim i angielskim oraz 3-5 słów kluczowych (również w wersji polskiej i angielskiej).

   
© ALLROUNDER